برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1510 100 1
شبکه مترجمین ایران

common business oreinted language

معنی common business oreinted language در دیکشنری تخصصی

common business oreinted language
[کامپیوتر] زبان با گرایش متداول تجاری

common business oreinted language را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی common business oreinted language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )