برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1394 100 1

committed to memory

معنی کلمه committed to memory به انگلیسی

committed to memory
• learned "by heart", memorized

committed to memory را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
حفظ کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی committed to memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )