برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

coming through

coming through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam
نفوذ کردن
سرداری
کنار بروید
مهسا
when one is trying to pass through a crowded area
Farhood
وارد می شویم

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی coming through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )