برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

come undone

come undone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس محمدی
چیزی که مطابق انتظار ما یا جوری که ما دوست داریم نمیشود و پیش نمیرود.
aram
the figurative sense, it means that something has either not gone as planned, or has failed in some way. E.g. a plan can come undone meaning it hasn't worked as expected. A person can come undone meaning that they have lost their composure or self-control. Andy came undone when Ann left him for Steve.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come undone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )