برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - to - be

come to be

come to be را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
فعل بعد از آن(هرچه باشد) به صورت حال ساده ترجمه میشود
مرتضی بزرگیان
به وجود می آید، پدیدار می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی come to be مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )