برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

come out of the closet


(در مورد همجنس بازان) تمایل جنسی خود را آشکار کردن

واژه come out of the closet در جمله های نمونه

1. Homosexuals in public life are now coming out of the closet.
[ترجمه ترگمان]homosexuals در زندگی عمومی حالا از کمد بیرون می‌آیند
[ترجمه گوگل]همجنسگرایان در زندگی عمومی اکنون از گنجه خارج می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Once people decide to come out of the closet, it is pretty easy to do here.
[ترجمه ترگمان]وقتی مردم تصمیم بگیرن که از کمد بیرون بیان خیلی کار راحتیه
[ترجمه گوگل]هنگامی که مردم تصمیم به خروج از گنجه می کنند، این بسیار آسان است که در اینجا انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Just when you thought it was safe to come out of the closet.
[ترجمه ترگمان]درست موقعی که فکر می‌کردی از کمد بیرون اومدی
[ترجمه گوگل]فقط زمانی فکر کردی امن است که از گنجه بیرون بیاید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Coming out of the closet is more significant to white lesbians.
[ترجمه ترگمان]خارج شدن از کمد، برای همجنس باز خیلی مهم تره
[ترجمه گوگل]خروج از گنجه برای ل ...

معنی کلمه come out of the closet به انگلیسی

come out of the closet
• make known that one his homosexual

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی come out of the closet

کلمه : come out of the closet
املای فارسی : سوم آوت اوف تاه کلست
اشتباه تایپی : زخئث خعف خب فاث زمخسثف
عکس come out of the closet : در گوگل

آیا معنی come out of the closet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )