برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

come out in the wash


(خودمانی) 1- دیر یا زود معلوم شدن 2- خود به خود معین یا حل شدن

بررسی کلمه come out in the wash

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to be revealed in the long run.

(2) تعریف: to turn out satisfactorily.

واژه come out in the wash در جمله های نمونه

1. Don't worry : this project will come out in the wash.
[ترجمه ترگمان]نگران نباشید: این پروژه در حمام بیرون خواهد آمد
[ترجمه گوگل]نگران نباشید این پروژه در شستشو بیرون می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His problems will come out in the wash.
[ترجمه ترگمان]مشکلات او در حمام به پایان خواهد رسید
[ترجمه گوگل]مشکلاتش در شستشوی ظاهر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Most of these changes "come out in the wash, " as it were, but this post is an attempt to explain a few of the changes as they pertain to LM.
[ترجمه ترگمان]اکثر این تغییرات \"در حمام\" ظاهر می‌شوند، \" همان طور که قبلا بود، اما این پست تلاشی برای توضیح تعداد کمی از تغییراتی است که به LM مربوط می‌شود
[ترجمه گوگل]بسیاری از این تغییرات در شستشو اتفاق می افتد، اما این پست تلاشی است برای توضیح برخی از تغییرات که مربوط به LM است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't worry about a few mistakes; it'll all come out in the wash.
[ترج ...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی come out in the wash

کلمه : come out in the wash
املای فارسی : سوم آوت این تاه واش
اشتباه تایپی : زخئث خعف هد فاث صشسا
عکس come out in the wash : در گوگل

آیا معنی come out in the wash مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )