برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - out - ahead
شبکه مترجمین ایران

come out ahead

come out ahead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
کمک کردن - سود بردن
مرتضی حمزه سرکانی
To finish something with an advantage, often in the form of a profit

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی come out ahead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )