برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

come out against

come out against را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
با چیزی آشکارا مخالفت کردن؛ مخالفت خود را با چیزی علنی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی come out against مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )