برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

come back to earth


واقع بین شدن، از عرش به زیر آمدن

واژه come back to earth در جمله های نمونه

1. He came back to earth when the teacher told him to pay more attention.
[ترجمه ترگمان]وقتی معلم به او گفت بیشتر توجه کند به زمین بازگشت
[ترجمه گوگل]وقتی معلم به او گفت تا بیشتر توجه کند، او به زمین آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When she discovered he was married she came back to earth.
[ترجمه ترگمان]وقتی فهمید که زن دارد به زمین باز می‌گردد
[ترجمه گوگل]هنگامی که او کشف کرد که ازدواج کرده است، به زمین بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Adai can come back to Earth after Gog is dead ---- after I am dead, perhaps.
[ترجمه ترگمان]Adai می‌تواند بعد از مردن Gog به زمین برگردد - - شاید بعد از اینکه من بمیرم
[ترجمه گوگل]آدیدا پس از مرگ من ممکن است پس از مرگ گوگ، به زمین برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. B: Let's stop daydreaming and come back to earth.
[ترجمه ترگمان]ب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]B بیایید مانع از ...

come back to earth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come back to earth

کلمه : come back to earth
املای فارسی : سوم باک تو ارت
اشتباه تایپی : زخئث ذشزن فخ ثشقفا
عکس come back to earth : در گوگل

آیا معنی come back to earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )