برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1395 100 1

come and go


امدورفت امدوشد

واژه come and go در جمله های نمونه

1. You are free to come and go as you please.
[ترجمه ترگمان]تو آزادی که هر طور دلت خواست بروی و بروی
[ترجمه گوگل]شما آزاد هستید که به آنجا برسید و به آنجا بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's funny how love can come and go.
[ترجمه ترگمان]جالبه که عشق چطور می‌تونه بیاد و بره
[ترجمه گوگل]خنده دار است که چگونه عشق می تواند باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can come and go when you want - within limits.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید زمانی که می‌خواهید بروید، بیایید و بروید
[ترجمه گوگل]شما می توانید در زمانی که می خواهید بیفتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The students can come and go as they please.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان می‌توانند بیایند و هر طور که می‌خواهند بروند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان می توانند به آنجا بروند و به آنجا بروند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه come and go به انگلیسی

come and go
• arrive and leave, enter and exit

come and go را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
1- برای بیان دورانی که گذشته.
2-برای اشاره به افراد یا چیزهایی (مثل درد) که می‌آیند و می‌روند.
گذشته: came and went

https://www.merriam-webster.com/dictionary/come and go
هادی
هرازگاهی هست ، میادو میره
ahmad
موقتی
سلطانی
گذرا، زود گذر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come and go
کلمه : come and go
املای فارسی : سوم اند گو
اشتباه تایپی : زخئث شدی لخ
عکس come and go : در گوگل

آیا معنی come and go مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )