برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1431 100 1

come along

/ˈkəməˈlɔːŋ/ /kʌməˈlɒŋ/

معنی: موافقت کردن، جلو رفتن
معانی دیگر: 1- پدیدار شدن، آمدن، وارد شدن 2- ادامه یافتن یا دادن، پیشرفت داشتن، موفقیت آمیز بودن، پیشرفت کردن

واژه come along در جمله های نمونه

1. You go now and I'll come along later.
[ترجمه میرمجید] شما الان بروید من هم بعدا به شما ملحق می شوم
|
[ترجمه ترگمان]حالا برو و من بعدا می‌ام
[ترجمه گوگل]شما اکنون بروید و بعدا می آیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Your French has come along a lot recently.
[ترجمه مهدی] فرانسوی شما اخیرا خیلی پیشرفت کرده(بهبود یافته)
|
[ترجمه الی] زبان فرانسه شمااخیرا پیشرفت زیادی داشته است|
[ترجمه ترگمان]فرانسوی شما اخیرا به اینجا آمده‌است
[ترجمه گوگل]شما فرانسوی ها خیلی زود به سر می برید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف come along

موافقت کردن (فعل)
accede , acquiesce , consent , assent , agree , comply , approbate , accept , accord , go along , yea , conform , approve , come along , concur , homologate
جلو رفتن (فعل)
advance , bring on , come along , forge

معنی عبارات مرتبط با come along به فارسی

معنی کلمه come along به انگلیسی

come along
• forward, onward, let's go; appear, arrive, spring forth; advance, proceed, succeed

come along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه فاطمه
بدنیا امدن
محمد خ1
arrive at a place
علی اکبر منصوری
با من بیا (پیش بیا، بیا جلو)
A
امدن،ظاهر شدن،رسیدن
جواد حاجیلو
سر رسیدن
محمدحسین کوزه گران
همراهی کردن
Shirinbahari
پیشرفت کردن. ظاهرشدن یا رسیدن. با کسی جایی رفتن. بعداز کسی جایی رفتن. عجله کن. تسلیم نشو
Neginnk
You've really helped me by coming along
واقعا کمکم کردی که باهام اومدی.
همراهی کردن
Elham
سر و کله کسی پیدا شدن
امیررضا کاف
پیشرفت کردن
در جایی ظاهر شدن
بجنب (حالت امری)
علی سجادیان
با ما باش
الی
whoever wanna come along
هرکی میخواد بیاد یا همراهمون شه(هرکی میخواد بیاد یاعلی)
میلاد علی پور
حضور پیدا کردن، حضور داشتن، بودن
الهام حسینی
پیش امدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come along
کلمه : come along
املای فارسی : سوم الونگ
اشتباه تایپی : زخئث شمخدل
عکس come along : در گوگل

آیا معنی come along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )