برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

combination lock

/ˌkɑːmbəˈneɪʃn̩ˈlɑːk/ /ˌkɒmbɪˈneɪʃn̩lɒk/

قفل رمزدار، قفل بی کلید، قفل ابجد، قفل حروفی

بررسی کلمه combination lock

اسم ( noun )
• : تعریف: a lock operated by turning a dial to a set series of numbers or letters.

واژه combination lock در جمله های نمونه

1. Remember the analogy of the combination lock.
[ترجمه ترگمان]قیاس قفل ترکیبی را به یاد می‌آورید
[ترجمه گوگل]به خاطر داشته باشید که تقارن قفل ترکیبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A Source code for a combination Lock using a Pic 16 F 8
[ترجمه ترگمان]یک کد منبع برای ترکیب کردن با استفاده از یک کد Pic ۱۶ F ۸
[ترجمه گوگل]کد منبع برای ترکیبی Lock با استفاده از Pic 16 F 8
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. First, one subject was trained to open a combination lock an unfamiliar technology in Uganda.
[ترجمه ترگمان]ابتدا، یک موضوع برای باز کردن ترکیب یک تکنولوژی ناآشنا در اوگاندا آموزش داده شد
[ترجمه گوگل]اول، یک موضوع آموزش داده شد تا قفل ترکیبی یک تکنولوژی نا آشنا را در اوگاندا باز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He has a prototype combination lock. He wants you to test out.
[ترجمه ترگمان]اون یه قفل نمونه اولیه از نمونه اولیه داره اون میخواد تو آزمایش کنی
[ترجمه گوگل]او یک قفل ترکیبی از نمون ...

معنی کلمه combination lock به انگلیسی

combination lock
• lock opened by a set sequence of numbers
• a combination lock is a lock which can only be opened by turning a dial according to a particular series of letters or numbers.

combination lock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
قفل رمزی (مثل قفل کیف سامسونت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی combination lock

کلمه : combination lock
املای فارسی : کمبینتین لک
اشتباه تایپی : زخئذهدشفهخد مخزن
عکس combination lock : در گوگل

آیا معنی combination lock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )