برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1471 100 1

colonise

واژه colonise در جمله های نمونه

1. Toads are colonising the whole place.
[ترجمه ترگمان]قورباغه‌ها همه جا را ترک میکنن
[ترجمه گوگل]عصاره ها کل محل را استعمال می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Patient M17 was the only individual who was colonised by the epidemic strain at the time of first referral to the unit.
[ترجمه ترگمان]M۱۷ بیمار تنها فردی بود که در زمان ارجاع به این واحد از فشار اپیدمی مبتلا شده بود
[ترجمه گوگل]بیمار M17 تنها فردی بود که در زمان اولین ارجاع به واحد تحت استعمار اپیدمی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The inference is therefore that the fish is either dead or cured by the time fungus gets around to colonising it.
[ترجمه ترگمان]بنابراین این استنباط به این معنی است که ماهی یا مرده‌است و یا توسط قارچ زمان درمان می‌شود تا به آن برسد
[ترجمه گوگل]بنابراین نتیجه گیری این است که ماهی ها مرده اند یا درمان می شوند که قارچ زمان می گیرد تا آن را مستعمره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
...

معنی کلمه colonise به انگلیسی

colonise
• settle, establish colonies, go to and live in a colony (also colonize)

colonise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
استعمار کردن
آرمین گلاره
کلونی - شروع به زندگی کردن و گرد هم آمدنِ دسته ای از جانوران در محل مشخصی در کنار هم .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی colonise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران