برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1521 100 1
شبکه مترجمین ایران

collective security

/kəˈlektɪvsɪˈkjʊrəti/ /kəˈlektɪvsɪˈkjʊərɪti/

معنی: تامین دسته جمعی، تامین اجتماعی
معانی دیگر: امنیت گروهی (اتحادیه چند کشور و مقابله ی دسته جمعی آنها با کشوری که یکی از آنها را تهدید کند)

واژه collective security در جمله های نمونه

1. They hold together for collective security.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای امنیت جمعی گرد هم می‌آیند
[ترجمه گوگل]آنها برای امنیت جمعی یکدیگر را نگه می دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It urges organized international action for disarmament, collective security and world peace.
[ترجمه ترگمان]آن خواستار اقدام بین‌المللی سازمان‌یافته برای خلع‌سلاح، امنیت جمعی و صلح جهانی است
[ترجمه گوگل]این اقدامات بین المللی را برای خلع سلاح، امنیت جمعی و صلح جهانی توصیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Evidently, the concern for collective security was not to be allowed to interfere with normal international relations.
[ترجمه ترگمان]بدیهی است که نگرانی برای امنیت جمعی نباید اجازه دخالت در روابط عادی بین‌المللی را داشته باشد
[ترجمه گوگل]بدیهی است، نگرانی برای امنیت جمعی نباید اجازه دخالت در روابط عادی بین المللی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The former Shah's advocacy of a collective security pact was a further black mark against the Gulf scheme.
...

مترادف collective security

تامین دسته جمعی (اسم)
collective security
تامین اجتماعی (اسم)
collective security , social security

معنی کلمه collective security به انگلیسی

collective security agreement
• international agreement in which countries agree to jointly defend any member country that is under attack from an outside force (nato is one such pact)

collective security را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی collective security

کلمه : collective security
املای فارسی : کاللکتیو سکوریتی
اشتباه تایپی : زخممثزفهرث سثزعقهفغ
عکس collective security : در گوگل

آیا معنی collective security مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )