برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1519 100 1
شبکه مترجمین ایران

collective bargaining

/kəˈlektɪvˈbɑːrɡənɪŋ/ /kəˈlektɪvˈbɑːɡɪnɪŋ/

(در مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان) معامله ی گروهی، توافق جمعی، مذاکرات دسته جمعی کارمندان با کارفرما

بررسی کلمه collective bargaining

اسم ( noun )
• : تعریف: the bargaining process that occurs between organized workers and their employer to reach an agreement on wages, benefits, hours, and working conditions.

واژه collective bargaining در جمله های نمونه

1. Collective bargaining was viewed as the alpha and omega of trade unionism.
[ترجمه ترگمان]داد و ستد جمعی به عنوان آلفا و امگا of تجاری تلقی می‌شد
[ترجمه گوگل]معامله جمعی به عنوان آلفا و امگا اتحادیه کارگری مورد توجه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The smaller states' efforts to exercise their collective bargaining power against multinationals have failed.
[ترجمه ترگمان]دولت‌های کوچک‌تر می‌کوشند تا قدرت چانه‌زنی جمعی خود را علیه شرکت‌های چندملیتی انجام دهند
[ترجمه گوگل]تلاش های کشورهای کوچکتر برای تحقق قدرت های شاکی جمعی آنها علیه شرکت های چند ملیتی، شکست خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This principle of collective bargaining has been a mainstay in labor relations in this country.
[ترجمه ترگمان]این اصل مذاکرات جمعی تکیه اصلی در روابط کاری در این کشور بوده‌است
[ترجمه گوگل]این اصل تعاملات جمعی، در روابط کار در این کشور، عامل اصلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their efforts to exercise collective bargaining power against multinational companies have failed ...

معنی collective bargaining در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه collective bargaining به انگلیسی

collective bargaining
• negotiations between an employer and labor union representatives concerning an improvement of work conditions or wages
• collective bargaining is the talks that a trade union has with an employer which are intended to settle what the workers' pay or conditions should be.

collective bargaining را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
چانه زنی جمعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی collective bargaining

کلمه : collective bargaining
املای فارسی : کاللکتیو برگینینگ
اشتباه تایپی : زخممثزفهرث ذشقلشهدهدل
عکس collective bargaining : در گوگل

آیا معنی collective bargaining مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )