برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

collection agent

معنی collection agent در دیکشنری تخصصی

collection agent
[حقوق] عامل یا نماینده وصول، تحصیلدار

collection agent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collection agent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )