برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

colitis

/kəˈlaɪtɪs/ /kəˈlaɪtɪs/

معنی: ورم مخاط روده بزرگ، اماس قولون
معانی دیگر: (پزشکی) کولیت، التهاب قولون، طب اماس قولون

بررسی کلمه colitis

اسم ( noun )
مشتقات: colitic (adj.)
• : تعریف: inflammation of the large intestine.

واژه colitis در جمله های نمونه

1. There were 47 patients with universal colitis and 12 patients with left sided colitis.
[ترجمه ترگمان]۴۷ بیمار مبتلا به colitis جهانی و ۱۲ بیمار با colitis سمت چپ وجود داشتند
[ترجمه گوگل]47 بيمار مبتلا به کوليت عمومي و 12 بيمار کوليت سمت چپ بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In contrast, only epithelial cells from ulcerative colitis showed an appreciable increase after calcium ionophore induction.
[ترجمه ترگمان]در مقابل، تنها سلول‌های اپی تلیال از ulcerative colitis افزایش قابل‌توجهی پس از القای کلسیم ionophore نشان دادند
[ترجمه گوگل]در مقابل، فقط سلول های اپیتلیال از کولیت اولسراتیو پس از القاء یونوفور کلسیم افزایش قابل توجهی داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Colonoscopy showed total colitis with superficial ulceration and oedematous polypoid mucosa extending into the terminal ileum.
[ترجمه ترگمان]colonoscopy نشان داد که total با ulceration سطحی و oedematous polypoid mucosa مخاط به پایانه terminal گسترش‌یافته است
[ترجمه گوگل]كولونوسكوپ كوليت را با زخم سطحي و مخاط مخاطب پوليوئيد Oedematosis نشان مي دهد كه در انتهاي ايلئوم گسترش مي يابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف colitis

ورم مخاط روده بزرگ (اسم)
colitis
اماس قولون (اسم)
colitis

معنی colitis در دیکشنری تخصصی

colitis
[بهداشت] کولیت

معنی کلمه colitis به انگلیسی

colitis
• inflammation of the colon (portion of the large intestine)
• colitis is an illness in which your colon becomes inflamed.
ulcerative colitis
• (medicine) recurrent condition of unknown origin characterized by ulcers and severe irritation of the colon and rectum (causes bloody stools, hemorrhoids, and abdominal pain)

colitis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soraya
غنچه های کوچک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی colitis

کلمه : colitis
املای فارسی : کولیتیس
اشتباه تایپی : زخمهفهس
عکس colitis : در گوگل

آیا معنی colitis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )