برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

coliform


(پزشکی و بهداشت) قولون زی (وابسته به باسیل های روده ی بزرگ انسان که تعداد آنها در مدفوع نشانه ی کیفیت آب آشامیدنی هر ناحیه است)، کلی فرم

بررسی کلمه coliform

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, pertaining to, or resembling the coliform bacillus.

واژه coliform در جمله های نمونه

1. High levels of coliform bacteria may indicate more serious problems in a water supply, such as the infiltration of fecal material.
[ترجمه ترگمان]سطح بالایی از باکتری coliform ممکن است مشکلات جدی تری را در تامین آب، مثل نفوذ مواد مدفوع نشان دهد
[ترجمه گوگل]سطح بالایی از باکتری های کولورکتیو ممکن است مشکلات جدی در تامین آب، مانند نفوذ مواد مدفوع را نشان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For confirming the presence of Coliform bacteria in drinking mineral water by the multiple - tube fermentation technique.
[ترجمه ترگمان]برای تایید وجود باکتری‌های Coliform در آب معدنی با استفاده از تکنیک تخمیر چند لوله‌ای
[ترجمه گوگل]برای تایید حضور باکتری کولیک در آب آشامیدنی با روش تخمیر چند قطره ای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The average membrane rejection rate of bacteria, coliform and thermotolerant coliform was 9 42%, 9 99% and 9 78% respectively. The explanation of lower rejection rate was discussed.
[ترجمه ترگمان]میانگین نرخ رد و برگشت باکتری‌ها، coliform و thermotolerant coliform به ترتیب ۹ \/ ۴۲ درصد، ۹ % ۹۹ و ۹ درصد بود توضیح نرخ پذیرش کم‌تر مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه گوگل]متوسط ​​میزان دفع غشاء باکتری ها، کولیک و ترموتولرنت کولیفرم 42٪، 99 9٪ و 78 9٪ بود توضیح ضریب رد پایینی مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه شما] ...

معنی coliform در دیکشنری تخصصی

coliform
[خاک شناسی] کالیفرم
[آب و خاک] باکتری کالیفورم

معنی کلمه coliform به انگلیسی

coliform
• pertaining to or resembling a coliform bacillus (type of intestinal bacteria)

coliform را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی coliform

کلمه : coliform
املای فارسی : کلیفرم
اشتباه تایپی : زخمهبخقئ
عکس coliform : در گوگل

آیا معنی coliform مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )