برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

colicroot


(گیاه شناسی) حشیشه النجم (aletris farinosa از خانواده ی lily)، انواع گیاهان بومی امریکای شمالی که می گویند چاره ی قولنج است، علف ستاره

colicroot را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی colicroot

کلمه : colicroot
املای فارسی : کلیکروت
اشتباه تایپی : زخمهزقخخف
عکس colicroot : در گوگل

آیا معنی colicroot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )