برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

colic

/ˈkɒlɪk/ /ˈkɒlɪk/

معنی: قولنج، بخار یا گاز معده، قولنجی
معانی دیگر: (پزشکی)، شکم درد (شدید و ناگهان)، (در کودکان) باد شکم (که موجب درد می شود)

بررسی کلمه colic

اسم ( noun )
مشتقات: colicky (adj.)
• : تعریف: acute abdominal pain, esp. that in infants, caused by intestinal gas.

واژه colic در جمله های نمونه

1. Colic describes a whole variety of conditions in which a horse suffers abdominal pain.
[ترجمه ترگمان]colic انواع مختلفی از شرایطی را توصیف می‌کند که در آن یک اسب از درد شکمی رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]کلینیک یک شرایط کاملا متنوع را توصیف می کند که در آن اسب درد شکمی را متحمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They may be at the root of colic, which is why lactose intolerance is important here.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها ممکن است در ریشه قولنج قرار بگیرند که به همین دلیل است که حساسیت به لاکتوز در اینجا حائز اهمیت است
[ترجمه گوگل]آنها ممکن است در ریشه کولیک باشند، به همین دلیل است که عدم تحمل لاکتوز در اینجا مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Colic and ulcers seem to relate more to general stress levels rather than to poor or erratic feeding.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که زخم و زخم بیشتر به سطوح استرس عمومی مربوط است تا تغذیه نامناسب یا نامنظم
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که کولیک و زخم بیشتر به سطوح استرس بالاتری نسبت می دهند تا تغذیه نامناسب و ضعیف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The baby never has colic, thrush, diaper rash, infa ...

مترادف colic

قولنج (اسم)
bellyache , colic , gripes
بخار یا گاز معده (اسم)
colic
قولنجی (صفت)
colic

معنی عبارات مرتبط با colic به فارسی

وابسته بمعده وقولون
(پزشکی) قولنج روده (در اثر مسمومیت با سرب)
رجوع شود به: lead colic
قولنجی که از خوردن میوه نارس دست میدهد

معنی colic در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه colic به انگلیسی

colic
• stomach pain; intestinal cramps
• of or pertaining to the colon or the bowels
• if a baby has colic, it has pains in its stomach and bowels.

colic را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی colic

کلمه : colic
املای فارسی : کولیک
اشتباه تایپی : زخمهز
عکس colic : در گوگل

آیا معنی colic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )