برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

cold extrude


تراکم سرد علوم مهندسى : فشردگى سرد

cold extrude را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cold extrude

کلمه : cold extrude
املای فارسی : کلد اکستروده
اشتباه تایپی : زخمی ثطفقعیث
عکس cold extrude : در گوگل

آیا معنی cold extrude مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )