برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

cold cream

/koʊldˈkriːm/ /kəʊldkriːm/

کرم پوست، یکجورمرهم

بررسی کلمه cold cream

اسم ( noun )
• : تعریف: a semisolid cosmetic emulsion applied to moisturize, smooth, or cleanse the skin.

واژه cold cream در جمله های نمونه

1. That stuff about the cold cream.
[ترجمه ترگمان] اون ماده در مورد خامه سرد
[ترجمه گوگل]این چیزها در مورد کرم سرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cold Cream Cleanser dissolves grime and waterproof make-up.
[ترجمه ترگمان]Cleanser کرم سرد، دوده و دوده را حل می‌کند
[ترجمه گوگل]کرم ضدآفتاب سرامیک و ضدآفتاب را از بین میبرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The next week it was a jar of cold cream.
[ترجمه ترگمان]هفته بعد کوزه خامه سرد بود
[ترجمه گوگل]هفته بعد یک فنجان کرم سرد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Oil-based lubricants such as petroleum jelly (vaseline), cold cream, hand lotion or baby oil can weaken the latex condom and are not recommended.
[ترجمه ترگمان]روغن چرب مبتنی بر روغن مانند ژله نفت (vaseline)، کرم سرد، لوسیون دست و یا روغن بچه می‌تواند استفاده از کاندوم را تضعیف کرده و توصیه نمی‌شود
[ترجمه گوگل]روان کننده های نفتی مانند ژل (وازین)، کرم سرد، لوسیون دست یا روغن بچه می توانند کاندوم لاتکس را تضعیف ک ...

معنی کلمه cold cream به انگلیسی

cold cream
• skin lotion, skin moisturizer
• cold cream is a cream that is used for softening and cleaning the skin, especially on the face.

cold cream را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cold cream

کلمه : cold cream
املای فارسی : کلد کرم
اشتباه تایپی : زخمی زقثشئ
عکس cold cream : در گوگل

آیا معنی cold cream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )