برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

cold comfort


راحتی کم، تسکین جزیی، دل خوش کنک

واژه cold comfort در جمله های نمونه

1. Another drop in the inflation rate was cold comfort yesterday for the 74 million jobless.
[ترجمه ترگمان]یک افت دیگر در نرخ تورم روز گذشته برای ۷۴ میلیون کارگر بی‌کار بود
[ترجمه گوگل]کاهش دیگری در نرخ تورم روز گذشته برای 74 میلیون بیکار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A drop in the unemployment rate was cold comfort for those without a job .
[ترجمه ترگمان]کاهش نرخ بیکاری برای افراد بدون شغل باعث راحتی و راحتی بود
[ترجمه گوگل]کاهش نرخ بیکاری برای افرادی که بدون شغل بودند، راحت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A small drop in the inflation rate was cold comfort for the millions without a job.
[ترجمه ترگمان]کاهش اندکی در نرخ تورم برای میلیون ها نفر بدون شغل باعث آرامش و راحتی شد
[ترجمه گوگل]افت کوچکی از نرخ تورم برای میلیون ها نفر بدون شغل آرام بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The drop in the unemployment figures is cold comfort to those still looking for work.
[ترجمه ترگمان]کاهش ارقام بیکاری برای کسانی که هنوز به دنبال ...

معنی کلمه cold comfort به انگلیسی

cold comfort
• slight consolation, little comfort, weak consolation

cold comfort را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cold comfort

کلمه : cold comfort
املای فارسی : کلد کامفورت
اشتباه تایپی : زخمی زخئبخقف
عکس cold comfort : در گوگل

آیا معنی cold comfort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )