برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

cold cathode

معنی cold cathode در دیکشنری تخصصی

cold cathode
[برق و الکترونیک] کاتد سرد کاتدی که کار آن به بالا رفتن دمایش نسبت به دمای محیط بستگی ندارد .
[برق و الکترونیک] لامپ شمارشگر کاتد - سرد نوعی کامپ شمارشگر که دارای یک آند و سه مجموعه 10 کاتدی است . دومجموعه از کاتدها ف تخلیه تابان را متناسب با پالسهای تحریک و با توالی صحیح به هر یک از 10 کاتد خروجی هدایت می کنند . این لامپ برای ذخیره ی دادها ، شمارش ، تنظیم و دریچه بندی به کار می رود .
[برق و الکترونیک] یکسو ساز کاتد - سرد ، یکسو ساز پر از گاز نوعی لامپ گازی کاتد - سرد که ابعاد الکترودهای آن به میزان زیادی با یکدیگر متفاوت است در نتیجه عبور الکترونها در یک جهت خیلی بیشتر از جهت دیگر است .
[برق و الکترونیک] لامپ کاتد - سرد هر لامپ الکترونی که دارای کاتد سرد باشد ، مانند یکسو ساز کاتد -سرد، لامپ نئون ، لامپ نوری و تنظیمگر ولتاژ .
[برق و الکترونیک] اندازه گیر خلا کاتد - سرد نوعی اندازه گیر خلا که جریان یونش را به جای استفاده از کاتد داغ به وسیله میدان الکتریکی قوی انئازه می گیرد . در محفظه اندازه گیر یک اند حلقوی وجود دارد که در دو طرف آن دو کاتد زیر کوئیمی یا نوریمی قرار گرفته اند . اعمال ولتاژ بالا بین آند و کاتدها ، منجر به تحریک الکترونها از دو کاتد شده و میدان مغناطیسی یک آهنربای دائم این الکترونها را با حرکت مارپیچی به طرف آند حلقوی با بایاس مثبت هدایت می کند. بسیاری از الکترونها چندین با مسیر حلقوی آند را طی و در این فاصله گاز موجود در محفظه را یونیده می کنند . جریان مربوط به یونهای مثبت که توسط کاتد منفی جمع آوری می شوند متناسب با فشار گاز ( خلا) است . گسترده ی کاری اند ...

cold cathode را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cold cathode مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )