برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

cold cathode rectifier , gas filled rectifier

معنی cold cathode rectifier , gas filled rectifier در دیکشنری تخصصی

cold cathode rectifier , gas filled rectifier
[برق و الکترونیک] یکسو ساز کاتد - سرد ، یکسو ساز پر از گاز نوعی لامپ گازی کاتد - سرد که ابعاد الکترودهای آن به میزان زیادی با یکدیگر متفاوت است در نتیجه عبور الکترونها در یک جهت خیلی بیشتر از جهت دیگر است .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cold cathode rectifier , gas filled rectifier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )