برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1467 100 1

coffee

/ˈkɑːfi/ /ˈkɒfi/

معنی: قهوه، درخت قهوه
معانی دیگر: (گیاه شناسی) بته ی قهوه (جنس coffea از خانواده ی madder)، دانه های قرمز رنگ این گیاه که پس از بودادن و آرد شدن تبدیل به قهوه می شود (coffee beans هم می گویند)، مهمانی که در آن قهوه و غیره داده می شود، رنگ قهوه و شیر (به هم آمیخته)، قهوه ای روشن

بررسی کلمه coffee

اسم ( noun )
(1) تعریف: a tropical plant that produces beans used to make a dark brown drink.

- Coffee is grown on large farms in Africa, Asia, and the Americas.
[ترجمه سارا] ما قهوه مان را در خانه آسیاب می کنیم
|
[ترجمه mrym] قهوه در مزارع بزرگ آفریقا ، آسیا و آمریکا رشد میکند
|
[ترجمه ترگمان] قهوه در مزارع بزرگ آفریقا، آسیا و آمریکا بزرگ شده‌است
[ترجمه گوگل] قهوه در مزارع بزرگ آفریقا، آسیا و آمریکا رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the beans of such a plant, or the drink brewed from the roasted and ground beans.

- We grind our coffee at home.
[ترجمه سارا] ما قهوه مان را در خانه آسیاب می کنیم
...

واژه coffee در جمله های نمونه

1. coffee bean
دانه‌ی قهوه

2. coffee cup rings on the table
دایره‌های (باقیمانده) از فنجان قهوه بر روی میز

3. coffee discolors the teeth
قهوه دندان‌ها را بد رنگ می‌کند.

4. coffee filter
صافی قهوه

5. coffee gave my memory a jog
قهوه حافظه‌ی مرا تکان داد (راه انداخت).

6. coffee grounds
رسوب قهوه

7. coffee qualified with cognac
قهوه‌ای که در آن کنیاک ریخته‌اند

8. coffee spoon
قاشق قهوه‌خوری

9. coffee stains teeth
قهوه دندان‌ها را لک می‌کند.

10. coffee bar
(انگلیس) قهوه‌خانه،رستورانی که در آن قهوه و شیرینی می‌دهند،کافه

11. coffee cup
فنجان قهوه خوری

12. coffee morning
(انگلیس) مهمانی قهوه در بامداد (معمولا برای جمع‌آوری اعانه)

13. a coffee mill
آسیاب قهوه،قهوه خرد کن

14. a coffee stall
دکه‌ی قهوه فروشی

...

مترادف coffee

قهوه (اسم)
coffee
درخت قهوه (اسم)
coffee

معنی عبارات مرتبط با coffee به فارسی

(انگلیس) قهوه خانه، رستورانی که در آن قهوه و شیرینی می دهند، کافه
دانه قهوه، بن قهوه
(در ادارات و غیره) تعطیل چند دقیقه ای کار برای استراحت و صرف قهوه، تنفس
فنجان قهوه خوری
تفاله قهوه
قهوه خانه
رجوع شود به: kaffeeklatsch
کتری برقی برای درست کردن قهوه، قهوه جوش، قهوه ساز
دستگاهی که با آن دانه های قهوه را آرد می کنند، قهوه خرد کن، اسیاب قهوه، قهوه سای
(انگلیس) مهمانی قهوه در بامداد (معمولا برای جمع آوری اعانه)
قهوه جوش، قهوه ریز
قهوه بوده، اسباب بودادن قهوه
خوارک خانه، اطاق ناهارخوری درمهمانخانه
(در هتل و غیره) رستوران کوچکی که در آن قهوه و خوراک های سبک فروخته می شود، کافی شاپ، قهوه خانه، رستوران
...

معنی کلمه coffee به انگلیسی

coffee
• strong caffeine beverage made from water filtered through coffee beans; tropical small tree and shrub that produce coffee beans; seed of the coffee tree; mug of coffee; medium to dark brown color
• coffee is a hot brown drink made with boiling water and the roasted and ground seeds of a coffee tree.
• coffee is also the roasted seeds or powder from which the drink is made.
coffee bar
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
coffee bean
• small seed which is ground to make coffee
• coffee beans are the seeds of a coffee tree. the roasted seeds are ground up and hot water is poured over them in order to make the drink coffee.
coffee break
• short break from work to drink coffee or other drink and have a snack, short period of rest taken from work for coffee or a snack
• a coffee break is a short time, usually in the morning and afternoon, when you stop working and have a cup of coffee.
coffee color
• medium to dark brown
coffee colored
• medium-brown in color; of or having the color of coffee mixed with milk
coffee cream
• cream for drinking with coffee, whipping cream
coffee cup
• small bowl-shaped container made especially for coffee
...

coffee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلی افجه
Coffee paper قهوه در لیوان کاغذی
محمدحسین
رنگ قهوه ای روشن ... رنگ عسلی
p,m
قهوه ، قهوه ی تلخ
هستی
قهوه و درخت قوه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coffee
کلمه : coffee
املای فارسی : کافی
اشتباه تایپی : زخببثث
عکس coffee : در گوگل

آیا معنی coffee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران