برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

coffee shop

/ˈkɑːfiˈʃɑːp/ /ˈkɒfiʃɒp/

معنی: رستوران، قهوه خانه
معانی دیگر: (در هتل و غیره) رستوران کوچکی که در آن قهوه و خوراک های سبک فروخته می شود، کافی شاپ

بررسی کلمه coffee shop

اسم ( noun )
• : تعریف: a small restaurant that serves coffee, snacks, and light meals.

واژه coffee shop در جمله های نمونه

1. It's next to the coffee shop.
[ترجمه ترگمان]کنار مغازه قهوه است
[ترجمه گوگل]این در کنار قهوه خانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Will you suddenly appear, in a coffee shop around the corner, I will bring the smiling face, and you say, not to say once upon a time, just say, say to you, just say, long time no see.
[ترجمه ترگمان]آیا ممکن است ناگهان در یک مغازه قهوه در گوشه خیابان ظاهر شوید من صورت خندان و خندان را می‌آورم و شما می‌گویید فقط یک‌بار، فقط بگویید، مدت زیادی است که شما را نمی‌بیند
[ترجمه گوگل]آیا شما ناگهان ظاهر می شود، در یک کافی شاپ در اطراف گوشه، چهره لبخند را به ارمغان می آورم، و شما می گویید، یک بار به یک بار نمی گویند، فقط می گویند، به شما بگویم، فقط می گویند، مدت طولانی نمی بیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's just before the coffee shop.
[ترجمه ترگمان]درست قبل از قهوه است
[ترجمه گوگل]درست قبل از کافی شاپ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I work part-time in a coffee shop just to keep the wolf from the door.
[ترج ...

مترادف coffee shop

رستوران (اسم)
tavern , restaurant , saloon , buffet , cafe , coffee shop , teashop , eating house
قهوه خانه (اسم)
coffee shop , coffee house , teahouse , teashop

معنی کلمه coffee shop به انگلیسی

coffee shop
• small restaurant which specializes in serving coffee and desserts

coffee shop را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی coffee shop

کلمه : coffee shop
املای فارسی : کافی شپ
اشتباه تایپی : زخببثث ساخح
عکس coffee shop : در گوگل

آیا معنی coffee shop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )