برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

coffee break

/ˈkɑːfiˈbreɪk/ /ˈkɒfibreɪk/

(در ادارات و غیره) تعطیل چند دقیقه ای کار برای استراحت و صرف قهوه، تنفس

بررسی کلمه coffee break

اسم ( noun )
• : تعریف: a short rest from work, usu. in mid-morning or mid-afternoon, for coffee or other refreshments.

واژه coffee break در جمله های نمونه

1. Is the coffee break the adult version of recess?
[ترجمه ترگمان]این قهوه ست که ورژن بزرگسالان رو از هم جدا میکنه؟
[ترجمه گوگل]آیا نسخه قهوه ای کافی شاپ کافی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Washington advocated the coffee break, then, as a morale builder — particularly for the defense workers.
[ترجمه ترگمان]واشنگتن از شکستن قهوه و سپس به عنوان یک سازنده روحیه - به ویژه برای کارگران دفاع دفاع کرد
[ترجمه گوگل]واشنگتن از شکستن قهوه حمایت کرد و سپس به عنوان یک سازنده روحیه - مخصوصا برای کارگران دفاع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She rang Moira during a coffee break.
[ترجمه ترگمان] موقع استراحت به \"مویرا\" زنگ زد
[ترجمه گوگل]او در طول یک فنجان قهوه مویرا را صدا زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Go on and take your coffee break. I'll cover for you until you return.
[ترجمه ترگمان] برو و قهوه بخور من تا وقتی که تو برگردی من منتظرت می‌مونم
[ترجمه گوگل]برو برو و شکستن قهوه خود را تا زمانی که برگش ...

معنی کلمه coffee break به انگلیسی

coffee break
• short break from work to drink coffee or other drink and have a snack, short period of rest taken from work for coffee or a snack
• a coffee break is a short time, usually in the morning and afternoon, when you stop working and have a cup of coffee.

coffee break را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

girl
یه استراحت کوتاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coffee break

کلمه : coffee break
املای فارسی : کافی بریک
اشتباه تایپی : زخببثث ذقثشن
عکس coffee break : در گوگل

آیا معنی coffee break مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )