برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

coerced

/koʊˈɜːs/ /kəʊˈɜːs/

(verb transitive) بزور وادار کردن، ناگزیر کردن

واژه coerced در جمله های نمونه

1. they coerced students into becoming members
آنان دانشجویان را مجبور کردند که عضو بشوند.

معنی کلمه coerced به انگلیسی

coerced
• forced, compelled to do something brought about through force or other forms of compulsion

coerced را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام قدوسی
مهار شده
di darkestar
coerced by
تحت فشارِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی coerced

کلمه : coerced
املای فارسی : کرکد
اشتباه تایپی : زخثقزثی
عکس coerced : در گوگل

آیا معنی coerced مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )