برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

cocktail

/ˈkɑːkˌtel/ /ˈkɒkteɪl/

معنی: مهمانی، کوکتل
معانی دیگر: پیش خوراک (معمولا آب میوه یا میوه های ریز ریز شده یا ماهی و سس)، انواع مشروبات الکلی (معمولا آمیزه ای از مشروب قوی و شراب و آب میوه و غیره و یخ)، (قدیمی)، اسب دم کوتاه، اسب دم کل، نوشابه ای مرکب از چند نوشابه دیگر

بررسی کلمه cocktail

اسم ( noun )
(1) تعریف: an alcoholic beverage mixed from one or more liquors and juice, soda, or the like, often served cold.

(2) تعریف: an appetizer such as juice, mixed chopped fruit, or cold seafood with a sauce.
مشابه: appetizer

- shrimp cocktail
[ترجمه ترگمان] کوکتل میگو
[ترجمه گوگل] کوکتل میگو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: acceptable as semiformal clothing.

- a cocktail gown
[ترجمه ترگمان] یه لباس مهمونی
[ترجمه گوگل] لباس کوکتل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of or pertaining to cocktails.

- a cocktail shaker
[ترجمه ترگمان] a کوکتل
[ترجمه گوگل] یک شیکر کوکتل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه cocktail در جمله های نمونه

1. a cocktail shaker
وسیله‌ی همزدن کوکتیل

2. fruit cocktail
پیش‌خوراک میوه

3. he quaffed the cocktail without flinching
بدون این که خم به ابرو بیاورد کوکتل را قلپ قلپ نوشید.

4. to mix a cocktail
کوکتل درست کردن

5. Come for cocktail and buffet next Sunday.
[ترجمه ترگمان] برای مشروب و بوفه یکشنبه دیگه بیا
[ترجمه گوگل]یکشنبه بعد برای کوکتل و بوفه بیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We invited him for a cocktail party.
[ترجمه ترگمان] ما اونو برای مهمونی مهمونی دعوت کردیم
[ترجمه گوگل]ما او را برای یک حزب کوکتل دعوت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. At a cocktail party in Hollywood, I was introduced to Charlie Chaplin.
[ترجمه ترگمان]در مهمانی عصرانه در هالیوود، به چارلی‌چاپلین معرفی شدم
[ترجمه گوگل]در یک جشن کوکتل در هالیوود، من به چارلی چاپلین معرفی شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف cocktail

مهمانی (اسم)
party , reception , entertainment , banquet , feast , dinner , regale , cocktail
کوکتل (اسم)
cocktail

معنی عبارات مرتبط با cocktail به فارسی

(در رستوران یا هتل و ایستگاه ها و غیره) میخانه، پیاله فروشی
میز مشروب و تنقلات (معمولا در اتاق مهمانخانه ی منزل)
ساعت اتمی، گاهشمار اتمی، (دارویی که دارای مواد رادیو اکتیو است و در تشخیص و درمان سرطان کاربرد دارد) داروی اتمی
کوکتل مولوتف (بطری حاوی بنزین و فتیله که روشن می کردند و به هدف پرت می کردند)، بطری محتوی مواد منفجره که بجای نارنجک بکار میرود

معنی کلمه cocktail به انگلیسی

cocktail
• mixed drink (alcoholic); appetizer (served before a meal)
• a cocktail is an alcoholic drink containing several ingredients.
• something which is made by combining a number of different things can be called a cocktail.
• see also molotov cocktail.
cocktail dress
• female attire suitable for a semi-formal event or gathering
cocktail party
• evening party where drinks and light refreshments are served
deadly cocktail
• dangerous mixture (usually an alcoholic drink or a combination of drugs)
fruit cocktail
• a fruit cocktail is a mixture of pieces of different kinds of fruit which is usually eaten as the first course of a meal.
molotov cocktail
• crude explosive device consisting of a bottle filled with gasoline
• a molotov cocktail is a bomb made by putting petrol in a bottle and sealing it with a cloth in the top.
prawn cocktail
• a prawn cocktail is a dish that consists of prawns, salad, and a sauce. it is usually eaten at the beginning of a meal.

cocktail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
چند نوشابه ، نوشابه چندگانه

نوشیدنی چندگانه/ترکیبی
محمدرضا قریشی
1 مشروب ترکیبی
2 پیش غذا (هر نوع خوراک سردی که پیش از وعده اصلی سرو میشود مانند سالاد میوه)
انیس سلطانی
پیش خوراک (معمولا آب میوه یا میوه های ریز ریز شده یا ماهی و سس)، انواع مشروبات الکلی (معمولا آمیزه ای از مشروب قوی و شراب و آب میوه و غیره و یخ)، کوکتل، (قدیمی)، اسب دم کوتاه، اسب دم کل، نوشابه ای مرکب از چند نوشابه دیگر، مهمانی-شاید در فیزیک ترکیبی از مواد گوناگون نیز ترجمه شود.
محمد بنیادباقری
در شیمی مخلوطی از چند ماده مختلف را میگویند.
حاجی
معجون
سعیده
مهمانی عصرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cocktail
کلمه : cocktail
املای فارسی : کوکتل
اشتباه تایپی : زخزنفشهم
عکس cocktail : در گوگل

آیا معنی cocktail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )