برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

cocksucker


(بسیار ناخوشایند)، کیر خور

بررسی کلمه cocksucker

اسم ( noun )
(1) تعریف: (vulgar slang) a low, contemptible person.

(2) تعریف: one who performs fellatio.

واژه cocksucker در جمله های نمونه

1. Oh yeah, you don't call me cocksucker.
[ترجمه ترگمان]اوه، آره، تو به من زنگ نمی‌زنی
[ترجمه گوگل]آه آره، تو به من نداری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I watched that cocksucker operate with impunity for over 10 years, and now I got him. . . Come on, man, take the money.
[ترجمه ترگمان]من اون cocksucker رو دیدم که بیش از ۱۰ سال impunity بود و حالا گرفتمش، مرد، پول رو بردار
[ترجمه گوگل]من تماشا کردم که cocksucker بیش از 10 سال با مجازات کار می کند و حالا او را دریافت می کنم بیا، مرد، پول بیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Yeah, I'll call you cocksucker.
[ترجمه ترگمان] آره، بهت زنگ می‌زنم کونی
[ترجمه گوگل]بله، من شما را به cocksucker دعوت می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Reminds me of something my third-grade teacher said to us. She said, "You show me a tropical fruit and I'll show you a cocksucker from Guatemala. "
[ترجمه ترگمان]مرا از چیزی که معلم کلاس سوم من به ما گفته بود محروم کرد او گفت: \" شما به من ی ...

معنی کلمه cocksucker به انگلیسی

cocksucker
• (vulgar slang) despicable or nasty person; one who performs the act of fellatio

cocksucker را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

reza
shut your cocksucker
يعني ببند گاله رو (دهن گشادتو ببند)
علی
در محاوره به معنای حرامزاده و عوضی هم معنی میشه
Hydrocyborg
کونی-اوبنه ای
مارشال مترز
تقریبا معنی همون ساکر رو میده کیر خور ی یا الت مکنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cocksucker

کلمه : cocksucker
املای فارسی : کککسوککر
اشتباه تایپی : زخزنسعزنثق
عکس cocksucker : در گوگل

آیا معنی cocksucker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )