برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

clutch one's pearls

clutch one's pearls را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
به شدت ترسیدن یا شوکه شدن
Figure
بیش از حد شوکه شدن
to be shocked specially extremely or excessively
a moment in time that forces one to clasp their hand to their chest, out of fear or shock

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی clutch one's pearls مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )