برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

cloud chamber


(شیمی - فیزیک) اتاق بخار (اتاقکی از بخار اشباع شده که ذرات یونیزه شده را نمایان می سازد)

واژه cloud chamber در جمله های نمونه

1. A cloud chamber experiment is described, in which the angular distribution of secondary particles produced in nuclear interaction by high energy cosmic ray particles with paraffin has been studied.
[ترجمه ترگمان]یک آزمایش اتاق ابری توصیف شده‌است که در آن توزیع زاویه‌ای ذرات ثانویه تولید شده در اثر متقابل ذرات اشعه کیهانی با انرژی بالا مورد بررسی قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]یک آزمایشگاه ابر محفظه ای که در آن توزیع زاویه ای ذرات ثانویه تولید شده در تعامل هسته ای با ذره های پرتوهای کیهانی با پارافین مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In an updated version of a cloud chamber the researchers are recreating the Earth's atmosphere.
[ترجمه ترگمان]محققان در یک نسخه بازسازی‌شده از یک اتاق ابری، اتمسفر زمین را بازسازی می‌کنند
[ترجمه گوگل]محققان در یک نسخه به روز شده از محفظه ابر، جو زمین را بازسازی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Small mixing cloud chamber with liters cubage has been used in the observation of the nature ice nuclei and the detection of the nucleating effectiveness of artificial ice nuclei.
[ترجمه ترگمان]محفظه اختلاط کوچک با لیتر cubage در مشاهده هسته یخی ماهیت و تشخیص هسته پذیری هسته یخی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]محفظه مخلوطی کوچک با لیتر کوبا در مش ...

معنی cloud chamber در دیکشنری تخصصی

cloud chamber
[شیمی] اتاقک ابر ، اتاق بخار (اتاقکی از بخار اشباع شده که ذرات یونیزه شده را نمایان می سازد)
[آب و خاک] اتاقک ابر

cloud chamber را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cloud chamber

کلمه : cloud chamber
املای فارسی : کلود چمبر
اشتباه تایپی : زمخعی زاشئذثق
عکس cloud chamber : در گوگل

آیا معنی cloud chamber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )