برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

closed mind

closed mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشتهِ عشق
تفکر بسته ذهن بسته
A pessimistic and short-sighted person with a closed mind and archetype
یک فرد بد بین و کوته فکر و ذهن بسته و کهن الگو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی closed mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )