برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

clobber

/ˈklɑːbər/ /ˈklɒbə/

معنی: جامه، لباس، دنده، کتک زدن، وصله کردن، زدن
معانی دیگر: (خودمانی) پشت سر هم و سخت زدن، له و لورده کردن، کتک جانانه زدن، له و په کردن، خرد و خمیر کردن، لت و پار کردن، شکست جانانه دادن، مایملک، (انگلیس - خودمانی)، پوشاک، انگلیس خمیر یاچسب سیاه رنگی که با ان ترک وشکاف های کفش را پر میکنند، دنده ماشین، بهم پیوستن

بررسی کلمه clobber

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: clobbers, clobbering, clobbered
(1) تعریف: (informal) to strike hard; beat severely.
مترادف: beat, wallop
مشابه: batter, clout, drub, lambaste, pommel, pound, pummel, strike, thrash, trounce, whack, whale, whomp

(2) تعریف: to defeat decisively; trounce.
مترادف: thrash, trounce, wallop, whomp
مشابه: beat, defeat, drub, lambaste, lick, smear, whale

واژه clobber در جمله های نمونه

1. He told me to piss off, or he'd clobber me.
[ترجمه ترگمان]اون به من گفت که برم بشاشم، وگرنه منو کتک می‌زد
[ترجمه گوگل]او به من گفت تا جیغ بزنم، یا او را به من بسپارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you do that again, I'll clobber you!
[ترجمه ترگمان]اگر یک‌بار دیگر این کار را بکنی کتک می‌زنم!
[ترجمه گوگل]اگر دوباره این کار را بکنی، من تو را خواهم کشت!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The police intended to clobber drunk drivers.
[ترجمه ترگمان] پلیس می‌خواست یه راننده مست رو کتک بزنه
[ترجمه گوگل]پلیس قصد داشت که رانندگان مست را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I've got far too much clobber in my handbag.
[ترجمه ترگمان]تو کیف دستی من خیلی کتک خورده
[ترجمه گوگل]در کیف دستی من بیش از حد در دست داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف clobber

جامه (اسم)
gear , thing , suit , habit , apparel , livery , rig , garment , vesture , raiment , tog , toggery , costume , clobber , togs , habiliment
لباس (اسم)
thing , attire , rig , clothing , dress , dressing , costume , garb , vest , clobber , gaberdine , vestment
دنده (اسم)
gear , axle , rib , costa , clobber
کتک زدن (فعل)
smack , beat , clobber , thrash , drub , fustigate , bludgeon , mug , scutch
وصله کردن (فعل)
clobber , patch , piece , vamp , clout
زدن (فعل)
cut off , cut , attain , get , strike , stroke , hit , play , touch , bop , lop , sound , haze , amputate , beat , slap , put on , tie , fly , clobber , slat , belt , whack , drub , mallet , chap , throb , imprint , knock , pummel , bruise , pulsate , spray , bunt , pop , frap , smite , nail , clout , poke , ding , shoot , pound , inject , lam , thwack , snip

معنی clobber در دیکشنری تخصصی

clobber
[کامپیوتر] پاک کردن فایل .

معنی کلمه clobber به انگلیسی

clobber
• defeat, smash, pound mercilessly; paint over a decoration, cover a decoration with paint
• you can refer to someone's belongings as their clobber; an informal word.
• if you clobber someone, you hit them; an informal word.

clobber را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
ضربه خوردن
لطمه خوردن
مهدی عباس پور
خرد کردن ، ضایع کردن، لطمه زدن و....
every time I tried to tell you my feeling,i was clobbered
هر بار سعی کردم حسم رو بهت بگم، خورد شدم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی clobber

کلمه : clobber
املای فارسی : کلببر
اشتباه تایپی : زمخذذثق
عکس clobber : در گوگل

آیا معنی clobber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )