برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

cloak and dagger

/kloʊkəndˈdæɡər/ /kləʊkəndˈdæɡə/

اسرار آمیز و پر هیجان (به ویژه در مورد داستان های جاسوسی و پلیسی پر ماجرا و پر دسیسه)، شبیه نمایشنامه پلیسی

بررسی کلمه cloak and dagger

صفت ( adjective )
• : تعریف: involving espionage, esp. viewed as being overly dramatic.

- The office had a cloak-and-dagger atmosphere.
[ترجمه farimoon] اداره فضای مرموزی داشت
|
[ترجمه ترگمان] اون دفتر یه جور فضای مخفی و خنجری داشت
[ترجمه گوگل] این اداره یک فضای کت و شلوار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه cloak and dagger به انگلیسی

cloak and dagger
• involving secrecy and mystery; full of secrecy and intrigue; clandestine
• type of adventure movie or book based on espionage; situation that involves espionage or secrecy; situation when people act in a very secret way when not actually necessary
• a cloak-and-dagger situation or activity is one that involves mystery and secrecy.

cloak and dagger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
Involving or characterized by mystery, secrecy, intrigue, or espionage.

مرموز
مرموزانه
پر رمز و راز
اسرار آمیز
مخفیانه و سری


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cloak and dagger

کلمه : cloak and dagger
املای فارسی : کلک اند دگگر
اشتباه تایپی : زمخشن شدی یشللثق
عکس cloak and dagger : در گوگل

آیا معنی cloak and dagger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )