برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1472 100 1

clipped


بریده بریده، صافکاری شده، صاف و صوف

بررسی کلمه clipped

صفت ( adjective )
• : تعریف: of speech, rapidly articulated so as to omit certain sounds.

واژه clipped در جمله های نمونه

1. Her plait has been clipped last week.
[ترجمه ترگمان] week هفته پیش با هم ارتباط برقرار کرده
[ترجمه گوگل]قوچ او در هفته گذشته قطع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His flashlight was still clipped to his belt.
[ترجمه ترگمان]چراغ‌قوه هنوز به کمربندش گره خورده بود
[ترجمه گوگل]چراغ قوه او هنوز به کمربند او متصل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In cool, clipped tones, he told her what had happened.
[ترجمه ترگمان]به او گفت که چه اتفاقی افتاده‌است
[ترجمه گوگل]در صداهای خنثی، قطع شده، او به او گفت که چه اتفاقی افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They clipped their visit by three days.
[ترجمه ترگمان]سه روز به دیدار آن‌ها رفتند
[ترجمه گوگل]آنها سه روز از سفر خود گذشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He clippe ...

معنی عبارات مرتبط با clipped به فارسی

(زبان شناسی) کوته ساخت (واژه ای که کوته سازی شده مثلا fan به جای fanatic و pike به جای turnpike)، مختصر شده

معنی clipped در دیکشنری تخصصی

clipped
[ریاضیات] سنجاق شده
[ریاضیات] تابع سنجاق شده

معنی کلمه clipped به انگلیسی

clipped
• if a man's hair or moustache is clipped, it is neatly trimmed.
• if you have a clipped way of speaking, you speak with quick, short sounds.
clipped his wings
• restricted his ability to act

clipped را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tazesh.a
بریده بریده: برای حالتی که صدا از روی خشم تغییر پیدا می کند و لحن صدا تغییر یا بریده می شود
سولماز
چسباندن به جايي ،وصل كردن ،
سحرکاوه
لحن تند و گستاخانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی clipped
کلمه : clipped
املای فارسی : کلیپپد
اشتباه تایپی : زمهححثی
عکس clipped : در گوگل

آیا معنی clipped مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران