برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

clinician

/kləˈnɪʃn̩/ /klɪˈnɪʃn̩/

(پزشکی و روان شناسی) پزشک بالینی، روان شناس بالینی (یا عملی در مقابل نظری: theoretical)، بالین شناس، کسیکه طب وجراحی رادربیمارستان پهلوی بالین بیمارمی اموزد

بررسی کلمه clinician

اسم ( noun )
• : تعریف: a doctor who studies or practices medicine by direct observation and treatment, as opposed to theory or laboratory research.

واژه clinician در جمله های نمونه

1. The veterinary virologist and the clinician are naturally interested in effectively combating a viral infection.
[ترجمه ترگمان]دامپزشکی و متخصص بالینی به طور طبیعی علاقه‌مند به مبارزه موثر با عفونت ویروسی هستند
[ترجمه گوگل]ویروس شناس دامپزشکی و پزشک متخصص به طور طبیعی علاقه مند به مبارزه با عفونت ویروسی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Urinary calcium levels aid the clinician in understanding how the kidneys handle calcium in certain diseases of the parathyroid gland.
[ترجمه ترگمان]سطح کلسیم به متخصص بالینی کمک می‌کند تا درک کند که چگونه کلیه‌ها در برخی از بیماری‌های خاص غده هیپوفیز، کلسیم را کنترل می‌کند
[ترجمه گوگل]سطوح کلسیم ادرار به پزشک کمک می کند تا درک کند که چگونه کلیه ها در معالجه برخی از بیماری های غده پاراتیرویید، کلسیم را کنترل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dr James Wyatt, Sleep Clinician, Rush University medical Center: "What are the activities people are doing in that hour beforebefore bedtime, and do those those predict next-day consequences?
[ترجمه ترگمان]دکتر جیمز وایت، مرکز درمانی دانشگاه راش: \" فعالیت‌هایی که مردم در آن ساعت وقت خواب انجام می‌دهند چه هستند، و کسانی که عواقب روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند را انجام می‌دهند؟
[ترجمه گوگل]دکتر جیمز وایت، درمانگاه خواب، مرکز پزشکی دانشگاه ر ...

معنی کلمه clinician به انگلیسی

clinician
• one who specializes in clinical work (work conducted in a clinic which involves direct observation of the patient)
• a clinician is a doctor who treats patients directly as opposed to doing theoretical research.

clinician را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین سینی‌چی
بالینگر
anoosheh
درمانگر (در روان شناسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی clinician

کلمه : clinician
املای فارسی : کلینیکین
اشتباه تایپی : زمهدهزهشد
عکس clinician : در گوگل

آیا معنی clinician مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )