برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cleverer

cleverer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر حسین
زیرکتر باهوشتر
Y
زرنگ تر،زیرک تر ،باهوش تر ،زبل تر
You
زیرک تر
باهوش تر
زبل تر
Me
زیرک تر. باهوش تر . بااستعدادوماهرتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cleverer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )