برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

clearer

واژه clearer در جمله های نمونه

1. It will be clearer if you delete the last paragraph.
[ترجمه ترگمان]اگر پاراگراف قبل را حذف کنید، روشن‌تر خواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر پاراگراف آخر را حذف کنید واضح تر خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Can we make the sound any clearer?
[ترجمه ترگمان]میشه واضح‌تر صحبت کنیم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانیم صدا را روشن تر کنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We now have a clearer conception of the problem.
[ترجمه ترگمان]ما الان یه مفهوم واضح از مشکل داریم
[ترجمه گوگل]در حال حاضر، تصور واضحتری از این مسئله وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In clearer water, one encounters shoals of tiny fish, which dart hither and thither like flights of arrows.
[ترجمه ترگمان]در آب واضح‌تر از یک برخورد با دسته‌های کوچک ماهی که مثل دو هواپیما پرتاب می‌شوند و به آنجا می‌روند
[ترجمه گوگل]در آب آشامیدنی، ماهی های کوچکی را می بینیم که در آنجا و در آنجا مثل پرواز های فلش می چرخند
[ترجمه شما] ...

معنی clearer در دیکشنری تخصصی

[نساجی] پاک کننده - تمیز کننده - ماهوتی پاک کننده غلتک های کشش در دستگاه فتیله
[نساجی] سیستم تمیز کننده (ماشین فتیله)
[نساجی] صفحه کنترل کننده چنگال کنترل پود ( که از گیرکردن نخ پود به آن جلوگیری می کند)

معنی کلمه clearer به انگلیسی

clearer
• thing that clears, that which purifies; that which brightens; clearing agent that removes the cloudiness from a specimen when using a microscope (medicine)

clearer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فائزه
واضح،شفاف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی clearer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )