برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1389 100 1

civil defense

/ˈsɪvəldəˈfens/ /ˈsɪvəldɪˈfens/

معنی: دفاع غیر نظامی
معانی دیگر: پدافند شهروندان

بررسی کلمه civil defense

اسم ( noun )
• : تعریف: emergency procedures and facilities organized by civilians for the protection of people and property in cases of flood, famine, war, or the like.

واژه civil defense در جمله های نمونه

1. Israel has launched a major civil defense exercise amid fears of war.
[ترجمه ترگمان]اسرائیل یک ورزش دفاعی بزرگ را در میان ترس از جنگ آغاز کرده‌است
[ترجمه گوگل]اسراییل یک تدابیر مهم دفاع داخلی را در میان ترس از جنگ به راه انداخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Civil Defense authorities say 18 bridges and many more roads have been destroyed.
[ترجمه ترگمان]مقامات دفاع مدنی ۱۸ پل و بسیاری از جاده‌های دیگر را تخریب کرده‌اند
[ترجمه گوگل]مقامات نظامی مدنی می گویند 18 پل و بسیاری از جاده های دیگر نابود شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No one at the Dauphin County Civil Defense office knew what was going on. Pintek then decided to call Three Mile Island.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس در اداره دفاع مدنی کانتی نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است Pintek تصمیم گرفت جزیره سه مایلی را صدا بزند
[ترجمه گوگل]هیچ کس در دفتر دفاعی مدنی دانفین نمی دانست چه اتفاقی افتاده است Pintek پس از آن تصمیم گرفت به جزیره سه مایل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You were assigned to civil defense at the 12 th district?
...

مترادف civil defense

دفاع غیر نظامی (اسم)
civil defense

معنی کلمه civil defense به انگلیسی

civil defense
• forces which protect and provide security during natural disasters and other crises

civil defense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اردوان
پدافند غیرعامل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی civil defense
کلمه : civil defense
املای فارسی : سیویل دفنس
اشتباه تایپی : زهرهم یثبثدسث
عکس civil defense : در گوگل

آیا معنی civil defense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )