برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

circumscribed

معنی circumscribed در دیکشنری تخصصی

circumscribed
[ریاضیات] محیطی، پیراکشیده
[ریاضیات] دایره ی محیطی
[ریاضیات] دایره ی محیطی یک چندضلعی
[ریاضیات] مخروط محیطی یک هرم
[ریاضیات] چندضلعی محیطی
[ریاضیات] منشور محیطی یک استوانه
[ریاضیات] هر محیطی یک مخروط
[ریاضیات] کره ی محیطی

circumscribed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب حسینی
محدود شده
هومان قاسمی ده چشمه
احاطه کننده
معصومه ع
محیطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی circumscribed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )