برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1471 100 1

chyme

/kaɪm/ /kaɪm/

(تنکرد شناسی) کیموس، آگن

بررسی کلمه chyme

اسم ( noun )
مشتقات: chymous (adj.)
• : تعریف: the semifluid thick mass that is the product of the partial digestion of food in the stomach and that passes into the small intestine.

واژه chyme در جمله های نمونه

1. Result No chyme was found in the "T"shaped tubes of all the cases.
[ترجمه ترگمان]نتیجه هیچ chyme در لوله‌های U شکل در تمام موارد یافت نشد
[ترجمه گوگل]نتیجه هیچ تکه ای در لوله های T 'شکل از تمام موارد یافت نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cellulase activities of digestive tract chyme were increased significantly by exogenous enzyme, but also reduced significantly by fasting.
[ترجمه ترگمان]فعالیت‌های cellulase جهاز هاضمه به طور قابل‌توجهی با آنزیم exogenous افزایش یافت، اما به میزان قابل‌توجهی با روزه کاهش یافت
[ترجمه گوگل]فعالیت سلولاز چیای دستگاه گوارش با استفاده از آنزیم های خارجی افزایش می یابد، اما همچنین به طور ناگهانی کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Part of pancreas and adequate chyme was collected from stomach and small intestine to study the activity of digestive enzyme.
[ترجمه ترگمان]بخشی از لوزالمعده و chyme کافی از معده و روده کوچک جمع‌آوری شد تا فعالیت آنزیم گوارشی را مطالعه کند
[ترجمه گوگل]بخشی از پانکراس و کیمیا کافی از معده و روده کوچک برای مطالعه فعالیت آنزیم گوارشی جمع آوری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه chyme به انگلیسی

chyme
• digested food

chyme را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال
محتویات هضمی روده
نگین
کیموس معده:مایع اسیدی که از معده به روده کوچک منتقل می شود ، متشکل از آب معده و مواد غذایی هضم شده است.
Dr_mitra100
محتوای مواد غذایی و انزیم های گوارشی در معده که بعد از churning شدن و ترکیب با اسید و انزیم پپسین وارد دوازدهه میشود.

مواد غذایی در دهان که chewing و هیدرولیز میشود bolus نام دارد و مواد غذایی در معده که churning و هیدرولیز میشود chyme میباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chyme
کلمه : chyme
املای فارسی : چیم
اشتباه تایپی : زاغئث
عکس chyme : در گوگل

آیا معنی chyme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران