برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

chuchotage

chuchotage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
Whispering interpretation
ترجمه نجوایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی chuchotage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )