برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

christian name

/ˈkrɪst͡ʃənˈneɪm/ /ˈkrɪst͡ʃənneɪm/

نام مسیحی (که هنگام تعمید و نامگذاری به شخص می دهند)، نام اول (در مقایسه با نام خانوادگی)، اسم کوچک، نام اول شخص

بررسی کلمه christian name

اسم ( noun )
• : تعریف: one's given or baptismal name, as distinguished from one's family name.

معنی کلمه christian name به انگلیسی

christian name
• first name, given name
• a person's christian names are the names given to them when they are born or when they are christened.

christian name را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی christian name
کلمه : christian name
املای فارسی : کریستین نامه
اشتباه تایپی : زاقهسفهشد دشئث
عکس christian name : در گوگل

آیا معنی christian name مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران