برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

chiseled

/ˈt͡ʃɪzl̩d/ /ˈt͡ʃɪzl̩d/

معنی: مخروط، چوب اسکنه خورده، اسکنه مانند
معانی دیگر: chiselled : چوب اسکنه خورده

واژه chiseled در جمله های نمونه

1. He was chiseled out of five thousand pounds in business speculation.
[ترجمه ترگمان]او از پنج هزار پوند در گمانه‌زنی‌های تجاری فاصله داشت
[ترجمه گوگل]او در پنجاه هزار پوند در گمانه زنی های کسب و کار از بین رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is a bust chiseled from a rock.
[ترجمه ترگمان]این مجسمه نیم‌تنه او است که از سنگ تراشیده شده‌است
[ترجمه گوگل]این یک سینه از یک سنگ جدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He chiseled the figure of a girl out of a block of white marble.
[ترجمه ترگمان]هیکل یک دختر را از یک تکه مرمر سفید برداشت
[ترجمه گوگل]او یک دختر را از یک بلوک از سنگ مرمر سفید جدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The electrician chiseled a hole in the wall to fit a door bell.
[ترجمه ترگمان]برق برق از دیوار بالا رفت و در را باز کرد
[ترجمه گوگل]الکتریک یک سوراخ در دیوار را به یک زنگ درب متصل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنو ...

مترادف chiseled

مخروط (صفت)
cut , chiseled , chiselled
چوب اسکنه خورده (صفت)
chiseled , chiselled
اسکنه مانند (صفت)
chiseled , chiselled

معنی عبارات مرتبط با chiseled به فارسی

خوش ساخت، (با اسکنه) تراشیده، حک شده، اسکنه کاری شده

chiseled را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
خراطی شده، اسکنه کاری شده!
(اسکنه یا chisel نوعی ابزار شبیه به مغار هست که برای خراطی در چوب یا سنگ استفاده میشود)
A.Mohammadion
مخروطی
Gilako
[در بدن عضلانی] خوش تراش.

مثلا:
The chiseled lines of his strong muscles.
خطوط خوش تراش ماهیچه های قوی اش.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chiseled

کلمه : chiseled
املای فارسی : چیسلد
اشتباه تایپی : زاهسثمثی
عکس chiseled : در گوگل

آیا معنی chiseled مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )