برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

chiropractic

/ˌkaɪəroʊˈpræktɪk/ /ˌkaɪərəʊˈpræktɪk/

(امریکا- این روش درمان: بیماری در اثر اختلال عمل اعصاب بروز می کند و برای درمان باید به ماساژ و جا اندازی مفاصل و استخوان ها پرداخت) کایروپراکتیک، فن ماساژ وجابجا کردن ستون فقرات

بررسی کلمه chiropractic

اسم ( noun )
• : تعریف: a system of healing in which manipulation of the spinal column and other body structures is used to restore normal nerve function and thus good health.

واژه chiropractic در جمله های نمونه

1. Chiropractic Practitioners deal with the structural relationships between the nerve tissues and the spinal column.
[ترجمه یکتا] طبیبان ماساژ و جابجایی ستون فقرات با روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات سر و کار دارند.
|
[ترجمه ترگمان]شرکت کنندگان chiropractic به روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات می‌پردازند
[ترجمه گوگل]پزشکان کایروپراکتیک با روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات برخورد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even though not all the results of chiropractic adjustment are this dramatic, many sportsmen and women have benefited from chiropractic treatment.
[ترجمه ترگمان]با وجود اینکه همه نتایج سازگاری chiropractic این گونه نیست، بسیاری از ورزش‌کاران و زنان از درمان chiropractic بهره‌مند شده‌اند
[ترجمه گوگل]اگر چه تمام نتایج حاصل از تنظیم کیهان شناسی این چشمگیر نیست، بسیاری از ورزشکاران و زنان از درمان کیهان شناسی بهره مند شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The symptoms of spondylosis, treated with chiropractic, did not stop him from working.
...

معنی کلمه chiropractic به انگلیسی

chiropractic
• therapeutic treatment of disease through the manipulation of the spinal column
chiropractic physician
• doctor who practices chiropractic (therapeutic treatment of disease through the manipulation of the spinal column)

chiropractic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد
chiropractic طب مَفصلی-طبابت مَفصلی= فن درمانِ بیماری از راه دستکاری مفصلها و ستون فقرات-

chiropractor طبیب مفصلی.
(توجه شود کلمه پزشک بجای طبیب بکار نرود تا مفهوم غیر آکادمیک بودن این نوع طبابت مشخص باشد)
ebi
درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chiropractic

کلمه : chiropractic
املای فارسی : چیرپرکتیک
اشتباه تایپی : زاهقخحقشزفهز
عکس chiropractic : در گوگل

آیا معنی chiropractic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )