برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1408 100 1

chi square test of goodness of fit

معنی chi square test of goodness of fit در دیکشنری تخصصی

chi square test of goodness of fit
[ریاضیات] آزمون نیکویی برازش مربع خی
[آمار] آزمون نیکویی برازش خی دو

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی chi square test of goodness of fit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )