برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

chew up


کاملا جویدن

واژه chew up در جمله های نمونه

1. The dog chewed up the meat.
[ترجمه ترگمان]سگ گوشت را می‌جوید
[ترجمه گوگل]این سگ گوشت را جوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The dog chewed up one of my shoes.
[ترجمه ترگمان]سگ یکی از کفش‌های مرا می‌جوید
[ترجمه گوگل]سگ یکی از کفش هایم را خیس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your tape deck has chewed up my cassette!
[ترجمه ترگمان] نوار چسب شما کاست منو خورده
[ترجمه گوگل]عرشه نوار من کیس من را زده است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The dog has chewed up my new shoes!
[ترجمه ترگمان]سگ کفش‌های جدیدم را جوید!
[ترجمه گوگل]سگ کفش های جدید من را خرد کرده است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The boy chewed up the book.
[ترجمه ترگمان]پسر کتاب را ...

chew up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
ریز ریز کردن یا به قطعات کوچیکتر بریدن با دندان مثلاً ریر ریز کردن روزنامه توسط توله سگ
، خراب کردن خراب شدن درون یک دستگاه، مثلا وقتی که نوار تو دستگاه ویدئو گیر میکنه یا خراب میشه
غزال سرخ
خرد و خاکشیر کردن
Figure
:chew someone up and spit them out

(بدجوری) شکست دادن ، زمین زدن ،

If you try to beat them at their own game, they
.will chew you up and spit you out

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chew up

کلمه : chew up
املای فارسی : چو آاپ
اشتباه تایپی : زاثص عح
عکس chew up : در گوگل

آیا معنی chew up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )